top of page
Hands in the Soil

 שירותים בתחום כריתת וגיזום עצים

הכירו את מגוון השירותים שלנו בתחום כריתת עצים וגיזום עצים

עקירת עצים

עקירת עצים

עקירת עצים היא פעולת הסרת עצים מהקרקע על ידי משיכה או גירוש ישיר מן הקרקע. המטרה העיקרית של עקירת עצים היא להפוך את הקרקע לחלקה רצויה, כגון למתן מקום לבנייה, לחקלאות, להרחבת כבישים וכו'. עקירת עצים עשויה להשפיע על הסביבה באופן שלילי על ידי גורמים כמו פיזור אבקת טיפול בשטח, חוסר מים פתאומי, איבוד אזורי מחיה של הטבע וכו'. לכן, חשוב להתאים את הפעולה לסוג הקרקע , למצב האקולוגי של האזור, ולנקוט את הצעדים הנדרשים להגנה על הסביבה ולמניעת נזק לטבע.

כריתת עצים

כריתת עצים היא פעולה שבמהלכה נגזרים (נכרתים ) עצים או עץ באמצעות חיתוך וניתור. המטרה העיקרית של כריתת עצים היא לספק עץ חומר לתעשיית העץ ולייצור מוצרי עץ מגוונים. סיבה נוספת וחשובה לא פחות היא על מנת ליצור סביבה נקייה, בטוחה וירוקה יותר בשטח בית פרטי או פרדס לשם בשגת מטרות שונות. כריתת עצים יכולה להיות פעולה שלילית עבור הסביבה אם לא מתבצעת באופן נכון ומקצועי, כי היא עלולה לגרום לאיבוד יערות ופגיעה במגוון הצמחים והחיות שחיים בתוכם. לכן, חשוב לבצע פעולה של החזרת משאבים וניהול בר ויער נכונים כדי להפחית את ההשפעה השלילית של כריתת עצים על הסביבה ולהגן על יערות, ציפורים וחיות הבר.

כריתת עצים
גיזום עצי דקל

גיזום עצי דקל

גיזום עצי דקל הוא תהליך חשוב שבו מבוצעת הסרת עלים וענפים מהעץ על מנת לקדם את התפתחותו ולסייע לו לגדול בצורה תקינה. הגיזום מתבצע באמצעות כלי עבודה מתאימים, ונעשה במטרה למנוע שחיקה ופגיעה בקשתות העצים, לסייע להם להתחזק ולהתפתח, ולהפחית את הסיכוי לנזקים ולמחלות. כמו כן, הסרת הענפים הישנים והמתים מהעץ מסייעת להקל עליו ולאפשר לו להתפתח עם יותר אנרגיה וכוח, וגם לסייע לקדם את המשקל המתאים של העץ באמצעות הסרת עלים וענפים מיותרים. בנוסף, גיזום עצי דקל יכול לסייע לשמור על המראה האסתטי של הקרקע ולהפחית את הסיכוי למציאת מקורות מים לחרקים ובעלי חיים אחרים שעשויים להשפיע על תהליכי הגידול של הדקל.

גיזום עצים

גיזום עצים הוא תהליך שבו מבוצע חיתוך ענפים מהעץ על מנת לצמצם את נפחו ולקדם את התפתחותו. הגיזום מתבצע בעזרת כלי עבודה מיוחדים ונעשה על מנת להוריד את המשקל של העץ וכן למנוע התנגשות של הענפים עם עצים אחרים בסביבה. גיזום עצים נעשה גם במטרה להקל על העץ בתקופות חורף ולמנוע פגיעה במבנים ובגורמי סביבה במקרה של סערות חזקות. גיזום עצים יכול לסייע למנוע נזקים למבנים ולסביבה, ולשמור על בריאות העצים ולסייע להם לגדול בצורה תקינה ולפרוח. כמו כן, גיזום עצים יכול לסייע למנוע כניסת חרקים ומחלות לעץ ולקדם את האסתטיקה של הסביבה.

גיזום עצים
חיטוב עצים

חיטוב עצים

חיטוב עצים הוא תהליך שבו מוחזקת הפרדה בין עץ המיועד לחיטוב ובין העצים האחרים בסביבה שלו. החיטוב מבוצע על מנת לאפשר לעצים הנותרים לצמוח ולפתח את מערכת השורשים והעלים שלהם כדי להתחזק ולגדול בצורה תקינה. חיטוב עצים נעשה בדרכים שונות, כגון חיתוך ענפים וזרדים, וכן בהפרדת עצים מסוימים מהשאריות על מנת למנוע התנגשות עם עצים אחרים בסביבה. חיטוב עצים חשוב כיוון שהוא מסייע לשמור על בריאות היער ולמנוע תאונות ונזקים לנכסים ולאנשים שעלולים לסבול מהשפעתם של עצים נפולים או ענפים לא חזקים.

bottom of page