top of page
Hands in the Soil

עקירת עצים

אנחנו נותנים שירותי עקירת עצים בכל הארץ

אייקון עץ

עקירת של עץ היא תהליך הסרת העץ משורשיו והוצאתו מהאדמה. התהליך כולל כמה שלבים, כולל כריתת ענפים, חיתוך שורשי עץ והסרת גזע העץ הראשי. עקירת עץ נעשית בדרך כלל על מנת לפתור בעיות שגורמים עצים כגון, צמיחה לא רצויה של העץ או מניעת נזק קיים לסביבה או לבניינים קרובים. עקירת עץ יכולה להיות משימה מסוכנת ודורשת יכולת מקצועית וציוד מתאים לביצוע המשימה בצורה בטוחה ולכן ההמלצה היא לדבר עם איש מקצוע ומורשה המשרד להגנת הסביבה.

מה זה עקירת עצים?

איזה סוגי עצים אסור לעקור בישראל?

בישראל יש חוקים ותקנות המגבילים עקירה של עצים במקומות ציבוריים וגם בשטחים פרטיים. דוגמאות לעצים מוגנים בחוק הם:

  1. עצי גפן המתאפיינים בשורשים עמוקים ועבים ועלולים לגרום נזק לקרקעות ולמבנים.

  2. עצי אורן ועצי ארז המוגנים על ידי חוק הטבע והצמחים ולא ניתן לעקורם או לגזום בלי אישור מרשות הטבע והגנים.

  3. עצי זית, תמר, תפוח עץ ואשוח מוגנים על ידי חוק ולא ניתן לעקורם בלי אישור מהרשות המקומית.

חשוב לזכור שעקירת עץ ללא אישור עשויה להיות עבירה פלילית ויש לברר היטב את החוקים והתקנות המקומיות על מנת להימנע מעבירות וקנסות.

אייקון עץ
אייקון עץ
אייקון עץ
אייקון עץ
עקירת עצים

כמה עולה לעקור עץ בישראל?

מחיר עקירת עץ בישראל שונה מפרויקט לפרויקט וזה תלוי בגודלו של העץ, הגישה אליו, המיקום של בעץ, סוג העץ, ופרמטרים נוספים. באופן כללי המחיר בדרך כלל יתחיל מכמה מאות שקלים ועלול להגיע גם לכמה אלפי שקלים תלוי בתנאים שמצויינו קודם. 

חשוב לציין שפעמים רבות בישראל המחיר של עקירת העץ נקבע גם בשל הסיבה לעקירת העץ כך שלמשל, אם העץ מפריע לבניין או לתשתית נדרש טיפול מיוחד או ציוד מסוים כדי לבצע את הפעולה, ודבר העשוי להוסיף על המחיר.

מסיבה זו אנחנו ממליצים לפנות לחברת גינון או ליועץ עצים מקצועי כדי לקבל הערכת מחיר מדוייקת לפי המצב הספציפי של העץ שברצונכם לעקור.

bottom of page